CATALA / CASTELLANO
Encert del Racòmetre
"RAC-1/feedback com l'enquesta amb una menor desviació respecte els resultats finals"