POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable de les dades

 

Nom : Feedback estratègia i investigació sociòlogica S.L

Adreça: CL. Sardenya 397, 3er 5a – Barcelona

Telèfon: 934877398

Mail: feedback@feedback.cat

 

Finalitat

 

Les dades per Ud proporcionats seran utilitzats a fi de gestionar les comunicacions sobre productes o serveis que poguessin ser del seu interès i proporcionar-li informació relacionada amb els nostres estudis, les dades es conservaran fins que sol·liciti la cancel·lació d’aquests.

 

Legitimació

 

Les dades de què disposem són els que Ud ens ha proporcionat i la seva acceptació de la nostra política de privacitat ens legitima per a l’ús d’aquests.

 

Destinataris

 

Les seves dades no seran comunicats a terceres persones

 

Drets

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem el termini pel qual ens vegem obligats sobre la base de la legislació vigent.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La nostra empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació o cancel·lació.

Si no desitja rebre comunicacions de la nostra empresa per algun o tots els mitjans de comunicació, pot comunicar el seu desig d’oposar-se a la finalitat de promoció dels nostres productes i serveis, la qual cosa no anirà en detriment d’altres finalitats.

En l’exercici dels drets precedents pot dirigir-se per mail a feedback@feedback.cat o a les nostres oficines C/. Sardenya 397, 3er 5a a Barcelona aportant sempre una còpia del seu DNI. La resposta a l’exercici de drets es realitzarà al domicili que figuri en els contractes subscrits amb la nostra corredoria.

En cas que no atenguem l’exercici de drets expressats en aquest apartat, Ud està facultat per a acudir o presentar una reclamació davant l’agència de protecció de dades, Vostè Disposa de tota la informació a l’efecte d’aquesta reclamació en la pàgina www.agpd.es

 

Procedència de les dades

 

Les dades de què disposem són els que ens van ser proporcionats per Ud en el formulari de captació de dades