TÈCNIQUES DE RECERCA

TÈCNIQUES D’INVESITIGACIÓ

L’Institut Feedback de Recerca Aplicada és una empresa de recerca sociològica i de mercat i des de la nostra fundació el 1995 hem partit de la visió d’integrar totes les etapes essencials per dur a terme investigacions sòlides i significatives. Creiem fermament que el control total de cada fase del procés de recerca és fonamental per assegurar la fiabilitat més alta en els resultats de diverses tècniques.
A Feedback, no només oferim serveis de recerca; ens comprometem a proporcionar una entesa integral i estratègica que impulsi decisions informades. El nostre enfocament centrat en el client i la nostra dedicació ens converteixen en el seu soci ideal per desxifrar el complex panorama sociològic i de mercat. Descobriu com podem transformar la informació en acció i portar la vostra visió al següent nivell.
Ens enorgulleix destacar algunes de les tècniques que fem servir:

 

ENTREVISTES EN PROFUNDITAT

Les entrevistes en profunditat són converses detallades i estructurades amb individus específics. Ens submergim en les experiències, opinions i emocions, explorant capes més profundes de percepcions que no es poden capturar fàcilment amb mètodes més superficials. Aquesta tècnica és ideal per comprendre motivacions personals i obtenir una visió íntima de la perspectiva del participant

DINÀMIQUES DE GRUP

Les dinàmiques de grup són sessions de discussió en què reunim un grup de participants per explorar temes específics. Facilitem interaccions i activitats dissenyades per fomentar l'espressió d'idees i opinions. Aquesta tècnica és valuosa per entendre com les persones interactuen entre si, detectar patrons de pensament col·lectiu i generar noves idees a través de la sinergia grupal

ENTREVISTES PERSONALS A DOMICILI / PUNT DE VENDA

Entenem que cada client té necessitats d'informació i objectius diferents, i és per aquest motiu que ens comprometem a oferir solucions d’investigació adaptades a la vostra mida. Treballem estretament amb els nostres clients per comprendre els seus objectius, desafiaments i oportunitats, construint investigacions que no només responguin les seves preguntes, sinó que també revelin noves perspectives.

ENQUESTES PER INTERNET

Aprofitem la versatilitat i l'accessibilitat de les enquestes en línia per arribar a audiències globals de manera eficient. Els nostres qüestionaris es dissenyen amb precisió per adaptar-se a la naturalesa dinàmica de la plataforma digital, garantint taxes de participació significatives i dades d'alta qualitat. La flexibilitat d'aquest mètode permet la recopilació eficient de dades quantitatives i qualitatives

ENQUESTES TELEFÒNIQUES

A través de trucades telefòniques, fem enquestes que permeten una connexió directa amb els participants. Aquest mètode no només recopila dades quantitatives, sinó que també proporciona un espai per a explicacions i aclariments immediats. Les enquestes telefòniques són eficaces per obtenir informació en temps real, permetent un diàleg interactiu que enriqueix la comprensió dels temes investigats.

CALL-OUT TEST

El Call-Out Music Test és una tècnica de recerca musical que utilitza els hooks (ganxos melòdics d'una cançó) per avaluar la seva popularitat. Això proporciona sobre la popularitat de les cançons actuals i si l'audiència està cansada d'alguna en particular. La investigació basada en hooks ajuda les emissores de ràdio i les discogràfiques a entendre els gustos de la seva audiència i a explorar els límits musicals. També els artistes poden fer servir aquesta tècnica de recerca en els llançaments dels seus senzills.